Pàgines

13 de març de 2013

Competències, com treballar-les?


Al primer seminari que varem dur a terme ens varem plantetjar, mitjan el DAFO, el context del nostre centre de pràctiques.

En el meu centre sorgiren les debilitats com ara la falta de suports, la mancança en recursos i temps per al NEE i NESE de les diverses aules i la coordinació entre el mateix cicle. A més d'amenaces com ara les vagues, retallades econòmiques i imposició d'augment de ràtios.
Tots aquets punts són els que dificultaran la realització de les meves competències.
Enfront hi trobem les fortalesses o punts forts com les portes obertes un pic per cada trimestre, treballar per ambients i personal molt implicat amb la inclusió o les oportunitats com la participacio de famílies i AMIPA i col·laboració del ajuntament com a pautes que afavoriran l'adquisició de competències.

Les competències podran ser treballades de manera individual, pero crec que ens enfrontarem de manera més global a elles. Una de les pautes que crec que em servirà per poder treballar-les serà observar la tasca que fan les mestres i aprendre les seves estratègies per poder adquirir-les.
 
Una altre estrategia és adquirir destressa alhora de desenvolupar-les. Supos que el pas del temps i la seguretat seran eines que m'ajudaran a adquirir-les, a més d'enriquir-me.
 
Hi ha competències que necessitaran més temps per ser adquirides però que intentaré fer-ho d'una manera més gradual, supos que el fet de treballar-ho a l'assignatura em podrà ser un punt fort a favor.
Alhora del seminari les competències són tratades i treballades així com amb l'elaboració del blog i les classes ordinàries. Per tant tambè seran una bona estrategia.
 
Finalment dir que les competències seran treballades en el centre al dia a dia (experiències, observacions d'aula i tutora) i a l'assignatura durant els seminaris i les tasques setmanals (feines, blog, quadern..)

Les diferents competències que he triat per aquesta entrada reflexa la reflexió de la bona tasca com a professional, la identificació de coses que poden ajudar a millorar-la o dificultar-la i descriure a més els objectius que em propos per adquirir-les.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada