Pàgines

13 de març de 2013

Competències, com treballar-les?


Al primer seminari que varem dur a terme ens varem plantetjar, mitjan el DAFO, el context del nostre centre de pràctiques.

En el meu centre sorgiren les debilitats com ara la falta de suports, la mancança en recursos i temps per al NEE i NESE de les diverses aules i la coordinació entre el mateix cicle. A més d'amenaces com ara les vagues, retallades econòmiques i imposició d'augment de ràtios.
Tots aquets punts són els que dificultaran la realització de les meves competències.
Enfront hi trobem les fortalesses o punts forts com les portes obertes un pic per cada trimestre, treballar per ambients i personal molt implicat amb la inclusió o les oportunitats com la participacio de famílies i AMIPA i col·laboració del ajuntament com a pautes que afavoriran l'adquisició de competències.

Les competències podran ser treballades de manera individual, pero crec que ens enfrontarem de manera més global a elles. Una de les pautes que crec que em servirà per poder treballar-les serà observar la tasca que fan les mestres i aprendre les seves estratègies per poder adquirir-les.
 
Una altre estrategia és adquirir destressa alhora de desenvolupar-les. Supos que el pas del temps i la seguretat seran eines que m'ajudaran a adquirir-les, a més d'enriquir-me.
 
Hi ha competències que necessitaran més temps per ser adquirides però que intentaré fer-ho d'una manera més gradual, supos que el fet de treballar-ho a l'assignatura em podrà ser un punt fort a favor.
Alhora del seminari les competències són tratades i treballades així com amb l'elaboració del blog i les classes ordinàries. Per tant tambè seran una bona estrategia.
 
Finalment dir que les competències seran treballades en el centre al dia a dia (experiències, observacions d'aula i tutora) i a l'assignatura durant els seminaris i les tasques setmanals (feines, blog, quadern..)

Les diferents competències que he triat per aquesta entrada reflexa la reflexió de la bona tasca com a professional, la identificació de coses que poden ajudar a millorar-la o dificultar-la i descriure a més els objectius que em propos per adquirir-les.

4 de març de 2013

El moment del berenar!


Observació dia : 4 de Març
Aula : El granotet (3 anys)
Escola: EEI Moli d'en Xema

A les 10:40 la mestra ha cridat a tots els infants i els ha convidat a asseurer-se a l'estora en assemblea. Un dels infants no ha arreconat les joguines i esperem tots asseguts a que ell acabi la seva tasca. Quan ja ha passat el temps que la tutora ha pensat que era oportú  ha fet un recordatori a la rutina d'anar al bany, rentar les mans i anar a cercar la bosseta amb el berenar. Ha assenyalat que avui no hi ha aigua a l'escola i que per tant ens rentarem amb tavelloletes i alhora d'anar al bany si estirem la cadena no sortira aigua, per tant no fa falta ho facem.
Per dur a terme la rutina ho hem fet en parelles, per que sols disposam de dos banys. La tutora ha cridat als infants mentres els altres, asseguts a l'estora, esperen el seu torn.
Avui la rutina ha canviat, en no haver de rentar mans i fer-ho amb tavelloletes ho hem fet més aviat.
Els infants un cop que han anat al bany, la tutora els ha esperat amb la tavelloleta per recordar-lis que no hi havia aigua.
Seguidament han anat a cercar la seva bosseta amb el berenar que es troba al passadís. Allà l'han agafat i han triat el lloc on han volgut berenar de les diferents taules i cadires que disposa l'aula. Mentrés els altres infants han passat per la rutina del bany.
Els infants quan s'han assegut han tret el padaç, la seva carmanyola i el botellí d'aigua.
Han començat a berenar..
Els infants quan han tengut problemes per dur a terme colque acció que lis hagi dificultat el berenar demanen a la tutora o a jo ajuda. També ens han demanat si poden deixar colque peça del berenar o ens han mostrat colque tipus de queixa amb els companys.
Pel que fa al moment del berenar el ritme ha estat divers en tots els infants. Cada un té unes característiques pròpies i es fan molt present durant aquesta rutina.
Un cop han anat acabant han arreconat carmanyola, padaç i botellí d'aigua a la seva bosseta i l'han anat a penjar.
Després han agafat la seva jaqueta i se l'han posada per estar preparats per anar al pati. Si encara no ha sonat la musica per anar al pati els infants tornen al seu seient i esperen per poder anar al pati tots plegats.
La rutina del berenar acaba quan sona la música per anar al pati.
Tots plegats hem anat al pati.


Les dues competències que hem treballat són l'argument del que hem fet a l'aula (2.6) i reflexionar sobre el que pot ser una bona actuació professional(1.2) ja que hem detallat una situació real i viscuda en les nostres pràctiques al centre.

28 de febrer de 2013

Quin es el meu punt de partida envers les competències?


Les competències que abarcarem al practicum i a l' assignatura estan marcades per punts tan importants com reflexionar, identificar, argumentar, justificar..

El meu punt de partida de manera global enfront a totes les competències es de coneixement de totes elles o d'un bon grapat en general pel que fa a la posada en pràctica.

Ara mateix que estic en un punt de partida tant pel que fa a l'assignatura com pel que fa al Practicum II puc dir que les competències que més pos en pràctica són les de identificar i reflexionar ja que encara estic al moment de descoberta.

Les dues grans competències generals que ara mateix tenc en actiu serien reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge ja que recull dubtes, faig observacions, identific creences front la realitat..
L'altre competència seria analitzar i reflexionar sobre els centres educatius d'infantil ja que en aquests moments en el Practicum estam analitzant els documents de centre i a més ho constatam a la pràctica.

En acabar el primer mes d'observació les altres competències agafaran més força perque posaré el projecte de millora en marxa.

Les dues competències que he triat per aquesta entrada són 1.2 pel qual enmarc el fet de reflexionar sobre la meva pràctica docent i la competència 2.3 pel que fa als objectius que em planteig tant per les pràctiques com per l'assignatura.